Book phòng, đặt dịch vụ: 0255 3827777; Hotline: 0852535277


Hỗ Trợ Trực Tuyến

Live Support
Live Support


Ý kiến phản hồi

Tôi đã có kỳ nghỉ thú vị và thoải mái tại Quảng Ngãi, và rất cám ơn toàn thể ban lãnh đạo và ...

Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của CamThanhHotel.vn. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

Quyền và nghĩa vụ của CamThanhHotel.vn

CamThanhHotel.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ đặt phòng cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện CamThanhHotel.vn nêu ra.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho CamThanhHotel.vn không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì CamThanhHotel.vn có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

CamThanhHotel.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên CamThanhHotel.vn theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

CamThanhHotel.vn giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ khách sạn và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của khách sạn

Nghĩa vụ của CamThanhHotel.vn

CamThanhHotel.vn chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

CamThanhHotel.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác lữ hành trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.

CamThanhHotel.vn chịu trách nhiệm nâng cấp trang thiết bị, bổ sung dịch vụ, chất lượng liên quan đến hoạt động của CamThanhHotel.vn

CamThanhHotel.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường khách sạn. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì CamThanhHotel.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bảo mật: CamThanhHotel.vn cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ đặt phòng trên website

Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa CamThanhHotel.vn và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.

Địa chỉ liên lạc chính thức của CamThanhHotel.vn là:

KHÁCH SẠN CẨM THÀNH:
Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:   0255 3827777; Fax: 0255 3718206; Hotline: 0852535277
Email: info@camthanhhotel.com ; Website : www.camthanhhotel.vn