2Tel: +(84-255) 387777Hotline: +(84) 0905503877


CẨM THÀNH HOTEL

Vẻ đẹp lung linh khách sạn Cẩm Thành về đêm

CẨM THÀNH HOTEL

Support online

Live Support
Live Support


TESTIMONIAL

Located in the center of Quang Ngai city, 3 star hotel, Thanks you Cam Thanh Hotel

Nhà hàng tầng 2

 
 

Other gallery