Book phòng, đặt dịch vụ: 0255 3827777; Hotline: 0852535277


Hỗ Trợ Trực Tuyến

Live Support
Live Support


Ý kiến phản hồi

Tôi đã có kỳ nghỉ thú vị và thoải mái tại Quảng Ngãi, và rất cám ơn toàn thể ban lãnh đạo và ...

Ý kiến phản hồi

"Phan Thu"
Tôi đã có kỳ nghỉ thú vị và thoải mái tại Quảng Ngãi, và rất cám ơn toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên Cẩm Thành Hotel đã phục vụ rất chuyên nghiệp, Khách sạn của các bạn mới và rất sạch sẽ, giá cả cũng hợp lý, Có kỳ nghỉ năm tới tôi vẫn tiếp tục đến nghỉ tại đây
"Ý kiến 1"
Khách sạn mới tuyệt vời ở Quảng Ngãi

Post your testimonial

Your name *
Email*
Your feel *