Book phòng, đặt dịch vụ: 0255 3827777; Hotline: 0852535277


Hỗ Trợ Trực Tuyến

Live Support
Live Support


Ý kiến phản hồi

Tôi đã có kỳ nghỉ thú vị và thoải mái tại Quảng Ngãi, và rất cám ơn toàn thể ban lãnh đạo và ...

Tour Quảng Ngãi

Sa Kỳ - Lý Sơn 3 ngày 2 đêm
Sa Kỳ - Lý Sơn 3 ngày 2 đêm
Ngày 1: Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn (ăn trưa, tối)
Ngày 2: Khám phá đảo Bé An Bình (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi (ăn sáng)
Sa Kỳ - Lý Sơn 2 ngày 1 đêm
Sa Kỳ - Lý Sơn 2 ngày 1 đêm
Ngày 1: Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn (Ăn Trưa, Tối)
Ngày 2: Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi (Ăn Sáng)
Lý Sơn - Hành trình về với biển đảo 3 ngày 2 đêm
Lý Sơn - Hành trình về với biển đảo 3 ngày 2 đêm
Ngày 1: Quảng Ngãi - Lý Sơn ( ăn tối)
Ngày 2: Khám phá Lý Sơn (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: Khám phá đảo Bé An Bình (ăn sáng, trưa)
Lý Sơn - Hành trình về với biển đảo 2 ngày 1 đêm
Lý Sơn - Hành trình về với biển đảo 2 ngày 1 đêm
Ngày 1: Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn (Ăn Tối)
Ngày 2: Khám phá Lý Sơn (Ăn Sáng, Trưa)
Quảng Ngãi - Vùng Đất Địa Linh Nhân Kiệt 3 ngày 2 đêm
Quảng Ngãi - Vùng Đất Địa Linh Nhân Kiệt 3 ngày 2 đêm
Ngày 1: Tp Quảng Ngãi - Mộ Đức - Sa Huỳnh (Ăn Trưa, Tối)
Ngày 2: Sa Huỳnh - Bà Tơ - Trường Lũy - Quảng Ngãi (Ăn Sáng, Trưa, Tôi)
Ngày 3: Quảng Ngãi - Sơn Mỹ - Mỹ Khê - Quảng Ngãi ( Ăn Sáng, Trưa)
 
Chu Lai - Quảng Ngãi - Lý Sơn - Chu Lai 4 Ngày 3 đêm
Chu Lai - Quảng Ngãi - Lý Sơn - Chu Lai 4 Ngày 3 đêm
Ngày 1: Chu Lai - Quảng Ngãi (Ăn Trưa, Tối)
Ngày 2: Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn ( Ăn Sáng, Trưa, Tối)
Ngày 3: Khám phá đảo Bé An Bình ( Ăn Sáng, Trưa Tối)
Ngày 4: Đảo Lý Sơn - Tiễn Khách ( Ăn Sáng)
Chu Lai - Quảng Ngãi - Lý Sơn - Chu Lai 3 ngày 2 đêm
Chu Lai - Quảng Ngãi - Lý Sơn - Chu Lai 3 ngày 2 đêm
Ngày 1: Chu Lai - Quảng Ngãi (Ăn Trưa, Tối)
Ngày 2: Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn (Ăn Sáng, Trưa, Tối)
Ngày 3: Đảo Lý Sơn -Tiễn Khách (Ăn Sáng)